Karuna 

KARUNA 抗衰老修護面膜
特點:
活力與煥新. 4片裝

功效:
野生山藥可速進膠原蛋白的增新,幫助改善血液循環;接骨木果萃取物則具有改善肌膚彈性的功效,令肌膚更年輕。

Karuna 抗衰老緊緻面膜4片裝
Karuna Anti Defying Mask 4pcs

KR-003
HKD 270.00
HKD 243.00
HKD -
賣光了

Karuna 抗衰老緊緻面膜4片裝 Karuna Anti Defying Mask 4pcs